Slider

پوکه معدنی برای تولید پانل ها و بلوک های سیمانی از پیش ساخته، آجرهای سبک و مصالح سبز، شیب بندی کف ساختمان و حیاط، مصالح تزیینی ساختمان، پانل های سقفی، انجام ایزولاسیون لوله های زیر آب رودخانه ها، جایگزین شن و ماسه در استخرهای تصفیه آب، حفظ رطوبت در خاک کشاورزی، تهویه زمین های چمن و بازی، تقویت خاک با استفاده از مواد معدنی، استفاده در لایه زیرین خاک، جهت حفظ آب، کم کردن فشار خاک روکش سطح جاده ها استفاده می ­شود.

اینستاگرام
دریبلر
تلگرام