Slider

با توجه با کاهش قیمت ارز قیمت پوکه معدنی در معادن پوکه عبدی کاهش پیدا کرد.

برای اطلاع از قیمت های جدید با ما تماس بگیرید

اینستاگرام
دریبلر
تلگرام